Urząd Miasta Rzeszowa zamknięty dla osób z zewnątrz. Kontakt przez telefon lub e-mail [TELEFONY, ADRESY]

KD/UM w Rzeszowie
Mariusz Guzek
Od dziś do odwołania Urząd Miasta Rzeszowa oraz jednostki organizacyjne mu podległe nie prowadzą obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem. Ma to związek z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Niżej znajdziesz telefony i adresy do wszystkich wydziałów urzędu miasta.

Od poniedziałku interesanci nie będą przyjmowani osobiście w Urzędzie Miasta Rzeszowa oraz jednostkach organizacyjne mu podległych. Jeśli musimy załatwić naszą sprawę w urzędzie, Maciej Chłodnicki rzecznik prezydenta Rzeszowa rzecznik zaleca kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz poprzez platformę ePUAP.

- Jedynie w sytuacjach wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, będzie możliwy osobisty kontakt w urzędzie. Prosimy o kontakt bezpośrednio z wydziałem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą

- mówi Maciej Chłodnicki.

Co ważne, terminy załatwiania spraw urzędowych zostaną przedłużone bez nakładania jakichkolwiek sankcji prawnych.

Urząd Miasta Rzeszowa - ważne telefony

Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa - 17 788 99 00

Wydział Komunikacji
sekretariat: 17 875 4563 e-mail: km@erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
W sprawach prowadzonych przez Wydział Komunikacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, za pośrednictwem platformy ePUAP lub listownie.

 • Wnioski o wydanie prawa jazdy, wtórnik prawa jazdy, wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane wraz z kompletem dokumentów można wysyłać pocztą lub elektronicznie.
 • Po odbiór profili kandydatów na kierowców można zgłosić się osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 • Oryginały orzeczeń lekarskich psychologicznych oraz innych dokumentów związanych z prawami jazdy należy wysyłać drogą pocztową.
 • Zwroty prawa jazdy – osobiście, po telefonicznym umówieniu terminu spotkania.

Bezpośrednie numery telefonów:

 • Rejestracja pojazdów/informacja ogólna - 17 875 45 81; 875 45 82; 875 45 83; 875 45 70
 • Wydawanie dowodów rejestracyjnych - 17 875 4578
 • Ewidencja pojazdów – 17 875 4567
 • Zgłaszanie nabycia, kary - 17 875 4584, 875 4488
 • Zgłaszanie zbycia - 17 875 4577
 • Licencje transportowe - 17 875 4088
 • Szkoły nauki jazdy, stacje kontroli pojazdów - 17 875 4478; 17 875 4489
 • Prawa jazdy - 17 875 4574; 17 875 4575
 • Zatrzymane prawa jazdy, cofnięte uprawnienia - 17 875 4573
 • Zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane - 17 875 4476
 • Prawa jazdy zatrzymane za przekroczenie prędkości - 17 875 4476
 • Punkty karne - 17 875 4571; 17 875 4572
 • Kierownik Referatu rejestracji pojazdów - 17 875 4488
 • Kierownik Referatu praw jazdy – 17 875 4573
 • Kierownik Referatu transportu drogowego – 17 875 4088

Biuro ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Sekretariat: 17 875-46-38 e-mail: edg@erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń informuje, że w przypadku spraw związanych z działalnością gospodarczą (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie) zaleca się przedsiębiorcom składanie wniosku CEIDG-1 w formie elektronicznej poprzez stronę www.ceidg.gov.pl.
Bezpośrednie numery telefonów:
CEIDG –17 875 4721, 17 875 4632, 17 875 4642
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 17 875 4640
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 17 875 4644

Urząd Stanu Cywilnego
Sekretariat - 17 875 46 38, e-mail: usc@erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Osoby ubiegające się o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego proszone są o składanie podań za pośrednictwem platformy ePUAP lub drogą korespondencyjną.
Bezpośrednie numery telefonów:

 • Urodzenia – 17 875 46 50; 17 875 46 47; 17 875 46 12; 17 875 46 06
 • Małżeństwa – 17 875 46 21; 17 875 46 07
 • Zgony – 17 875 46 10; 17 875 44 79
 • Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego – 17 875 46 17; 875 46 19

Wydział finansowy
Sekretariat - 17 875 4274 e-mail: fn@erzeszow.pl
ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bezpośrednio na indywidualne rachunki bankowe ustalone przez organ podatkowy (kasy w budynkach urzędu są nieczynne).
Informacje podatkowe i deklaracje należy składać za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem poczty. Pozostałe sprawy należy załatwiać e-mailowo lub telefonicznie:

 • Kierownik Oddziału Wymiaru Podatków - 17 875 42 78
 • Kierownik Oddziału Rachunkowości Podatkowej - 17 875 42 70

Wydział Spraw Obywatelskich
Sekretariat - 17 875 43 88 e-mail: so@erzeszow.pl
ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Sprawy związane z zameldowaniem, wymeldowaniem, zgłoszeniem wyjazdu za granicę, zgłoszeniem powrotu z zagranicy lub sprawy związane z wyrobieniem nowego dowodu osobistego prosimy załatwiać – w miarę możliwości – poprzez złożenie wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu usług administracji publicznej ePUAP.
Bezpośrednie numery telefonów:

 • Zastępca dyrektora - 17 875 43 80
 • Ewidencja ludności - 17 875 43 89; 17 875 43 91; 17 875 43 81
 • Dowody osobiste - 17 875 43 90; 17 875 43 94
 • Udostępnianie danych - 17 875 43 92

Wydział Gospodarki Komunalnej
Sekretariat: 17 875 4528 e-mail: gk@erzeszow.pl
ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP oraz w wersji papierowej pocztą na adres Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Obsługa spraw dot. gospodarowania odpadami:
Deklaracje - 17 875 44 36; 17 875 45 10; 17 875 44 35; 17 875 45 13; 17 875 42 58; 17 875 42 59; 17 875 45 14.

Czytaj także

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Sekretariat: 17 875 4425 e-mail: zkr@erzeszow.pl
Ul. Hanasiewicza 10, 35-064 Rzeszów

[bWydział Architektury
Sekretariat- 17 875 4334 e-mail: ar@erzeszow.pl
ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów

Wydział Geodezji
Sekretariat: 17 875 4800 e-mail: ge@erzeszow.pl
ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów

Wydział Zdrowia
Sekretariat: 17 875 4653 e-mail: zdrowie@erzeszow.pl
ul. Kopernika 16, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ KULTURY SPORTU I TURYSTYKI
Sekretariat: 17 875 4770 e-mail: kst@erzeszow.pl
ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Sekretariat: 17 875 4742 e-mail: promocja@erzeszow.pl
ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Sekretariat: 17 875 4190 e-mail: sr@erzeszow.pl
ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ CENTRALNEGO ZAMAWIAJĄCEGO
Sekretariat: 17 875 4636 e-mail: zampub@erzeszow.pl
ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Sekretariat: 17 875 4132 e-mail: ora@erzeszow.pl
ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów

BIURO RADY MIASTA
Sekretariat: 17 875 4736 e-mail: brm@erzeszow.pl
Al. Pod Kasztanami 8, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ INWESTYCJI
Sekretariat: 17 875 4548 e-mail: wi@erzeszow.pl
ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ EDUKACJI
Sekretariat: 17 875 4588 e-mail: edukacja@erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ POZYSKIWANIA FUNDUSZY
Sekretariat: 17 875 4175 e-mail: sekretariatfp@erzeszow.pl
ul. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów

BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ
Sekretariat: 17 875 4494
Z-ca Dyrektora: 17 875 4504 e-mail: oi@erzeszow.pl
ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

BIURO OBSŁUGI INWESTORA
Sekretariat: 17 875 4743 e-mail: boi@erzeszow.pl
ul. 3 Maja 7, 35-064 Rzeszów

STRAŻ MIEJSKA
dyżurny: 17 875 4670,
Numer alarmowy: 986 e-mail: komenda@sm.erzeszow.pl
ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA
Sekretariat: 17 875 4900 e-mail: sekretariat@brmr.erzeszow.pl
ul. Ks. Józefa jałowego 23a, 35010 Rzeszów

BIURO GOSPODARKI MIENIEM
Sekretariat: 17 875 4695 e-mail: bgm@bgm.erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
Sekretariat: 17 748 3700 e-mail: sekretariat@mzd.erzeszow.pl
Ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
Sekretariat: 17 748 3744 e-mail: sekretariat@zzm.erzeszow.pl
pl. Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
Sekretariat: 17 866 0383 e-mail: ztm@ztm.erzeszow.pl
ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 853 3927; 17 853 5753; 17 853 5133 e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl
ul. Jagiellońska 26
– zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, posiłki, składki na ubezpieczenie społeczne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 862 9331; 17 852 6315; 17 852 9894
ul. Jagiellońska 4
- świadczenia rodzinne,
m.in. Program Rodzina 500+, Dobry Start, Fundusz alimentacyjny, „Za życiem”, Dodatki mieszkaniowe, Zryczałtowany dodatek energetyczny

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 862 9331; 17 852 9545; 17 852 6315; 17 852 9894
ul. Jagiellońska 6
Dział świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, Dział dodatków mieszkaniowych, Dział realizacji świadczeń i należności

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 863 0253; 17 863 6933
ul. Skubisza 4
Dział pomocy instytucjonalnej, pomocy dziecku i rodzinie, Ośrodek poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej.
- kierowanie do Domów Pomocy Społecznej, Ośrodki Wsparcia, PFRON, Organizacja pieczy zastępczej

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 863 0155; 17 861 2437
ul. Poniatowskiego 14
- Dział usług opiekuńczych

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 853 3927; 17 853 5753; 17 853 51 33
ul. Poniatowskiego 10
- Zespół pracowników socjalnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 853 2112
ul. Czackiego 2
- Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności dla miasta Rzeszowa

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 865 7979
ul. Seniora 2
- Ośrodek Wsparcia

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 858 1612
ul. Kochanowskiego 15
- Zespół pracowników ds. Pomocy Osobom Bezdomnym

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 853 2913
ul. Staszica 10
- Zespół ds. asysty rodzinnej

MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW
Sekretariat: 17 748 2585 e-mail: sekretariat@matip.erzeszow.pl
ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów

MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
Sekretariat: 17 748 1111 e-mail: sekretariat@mzz.resman.pl
ul. Dąbrowskiego 73, 35-040 Rzeszów

RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Sekretariat: 17 748 1515 e-mail: rosir@rosir.pl
ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Centrala: 17 853 3811
Sekretariat: 17 853 3667 e-mail: sekretariat@bwa.rzeszow.pl
ul. Jana II Sobieskiego 18, 35-002 Rzeszów

ESTRADA RZESZOWSKA
Sekretariat: 17 853 8004 e-mail: sekretariat@estrada.rzeszow.pl
ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów

MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JANY W RZESZOWIE
Dyrekcja: 17 748 3650 e-mail: dyrekcja@muzeumdobranocek.pl
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów

RZESZOWSKI DOM KULTURY
Sekretariat: 17 748 3950 e-mail: biuro@rdk.rzeszow.pl
ul. Staromiejska 43a, 35-232 Rzeszów

TEATR MASKA
Centrala: 17 862 6808
Sekretariat: 17 862 5717 e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów

GALERIA FOTOGRAFII MIASTA RZESZOWA
Sekretariat: 17 853 24 45
e-mail: fotogaleria@gf.erzeszow.pl
ul. 3 maja 9, 35-030 Rzeszów

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE
Centrala: 17 866 9400
Sekretariat: 17 866 9402 e-mail: wimbp@wipbp.rzeszow.pl
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA RZESZOWA
Sekretariat: 17 748 4350 e-mail: pinb@pinb.erzeszow.pl
ul. Bardowskiego 2, 35-064 Rzeszów

Najnowsze informacje dot. koronawirusa

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3