Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Rzeszów, Lubelska 46

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie zajmuje się nadzorem nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych.

Inspektorat realizuje takie zadania, jak:

  • kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

  • kontrolowanie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy

  • kontrola żywności w rolniczym handlu detalicznym

  • kontrola warunków, w jakich składuje się i transportuje artykuły rolno-spożywcze

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie.