reklama

Trwa VIII Rada Miasta Rzeszowa. Relacja minuta po minucie

Redakcja
Katarzyna Mularz
Na dzisiejszej sesji kilka ciekawych punktów. Czytaj na bieżąco relację minuta po minucie z obrad Rady Miasta Rzeszowa.

8.30 Rozpoczęcie obrad. Wnioski o poszerzenie porządku obrad. Wniosek o usunięcie z porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej (które Rada chciała zamienić z Maylandem, inwestorem Bella Dolina).
9.00 - Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant"
Radni się zgodzili. Po zmianie łączna kwota pożyczki 7 mln 511 tys.
9.02 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boguchwała w 2011 roku
175 tys. na remont kładki linowej nad Wisłokiem (łączącej Rzeszów i Boguchwałę). Realizować będzie gmina Boguchwała.
20 radnych za, 1 osoba się wstrzymała. Uratowaliśmy kładkę :)
9.07 Wniesienie skargi do WSA na uchwałę RIO
Zgoda radnych
9.13 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów przedstawionych przez Gospodarkę Komunalną
Zgoda radnych
9.17 Podwyższenie kapitału MPWiK
Zgoda radnych
9.18 Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z przystanków na drogach publicznych
Prezydent Ustrobiński - wprowadzenie uchwały wynika z nowej ustawy, opłaty będą wpływały do miasta, z nich na przystankach będzie utrzymywana czystość, będą wymieniane wiaty, malowane. Będą obarczeni tymi opłatami wszyscy przewoźnicy przejeżdżający przez miasto.
Opłaty: 5 gr za 1 zatrzymanie na przystanku1 zł za 1 zatrzymanie na dworcu
radny Strączek - jakie koszty poniesie MPK?prezydent Ustrobiński: Rocznie 380 tys, czyli mniej więcej tyle ile MPK wydaje na utrzymanie przystanków. MPK nie zostanie przez to obarczone większymi kosztami
Radni się zgodzili
9.23 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011 – 2032
radny Kopaczewski - problem usuwania azbestu znany jest od lat, dlaczego teraz się tym zajmujemy?
S. Homa (dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Narodowy Fundusz Środowiska układa finansowanie tego programu, dokłada się wojewódzki. 50% wyłoży NFŚ, 35% wojewódzki, 15% miasto. Chcemy w ciągu 3 lat jak najwięcej azbestu usunąć z terenu miasta. Całe przedsięwzięcie zrealizuje specjalistyczna firma.
Radni się zgodzili
9.33 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Dot. działek Spółdzielni Projektant, oraz działki należącej do miasta przy ul.Nowosądeckiej i w Przybyszówce
Radni się zgodzili
9.36 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. M. C. Skłodowskiej, ul. Ciasnej.
Radni się zgodzili.
9.40 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie na okres 16 lat
Wniosek MK Invest (inwestor biurowca obok Millenium Hall)
radna Niewczas: czym się zajmuje firma? to rzeszowska firma?prezydent Holzer: Rzeszowska. To biurowiec, który wybudowała firma pod dzierżawę biur wysokiej klasy
Radni się zgodzili
9.43 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Króla Augusta w Rzeszowie na czas nieoznaczony
9.44 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczonyUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony
Radni się zgodzili
9.49 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Bulwarowej 1 na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego w przypadku niewykorzystania tej nieruchomości na cel, na który została darowana
Rzeszów darował na rzecz UR z przeznaczeniem na rozwój UR, teraz UR chce sprzedać lokal na rzecz najemcy-pracownika naukowego.
radny Cypryś - czy tego typu przypadki były realizowane? Intensywna polityka miasta w przekazywaniu lokali na rzecz UR. Czy pracownik będąc właścicielem sprzeda lokal i co z tego ma UR? Lokal ma 120 m kw.
G.Tarnowski - dyrektor BGM - Chodzi o panią prof. pozyskaną przez UR z Ukrainy. Lokal jest własnością UR. UR może wykorzystywać go na cele statutowe.
radny Dec - pytanie, czy mamy pewność, prawie pewność czy ta pani prof. zostanie? Tego typu kwestie powinniśmy rozsądzić. Wiele wskazuje na to, że sprzedaż mieszkania przyczyni się do rozwoju ośrodka uniwersyteckiego.
radna Niewczas - czy to wspieranie ma sie odbywać w taki sposób. Jaka mamy gwarancje, że nie zostanie dalej sprzedane? Nie powinniśmy zabezpieczyć, że w przypadku odejścia pani prof. to mieszkanie trafi do innego profesora. Panie prezydencie- ile przekazaliśmy takich mieszkań ośrodkowi akademickiemu?
prezydent Holzer - nie wiem
radna Niewczas - sama jestem nauczycielem akademickim, wiem jak to wygląda. Trudno powiedzieć jak potoczą się losy nauczycieli akademickich, zwłaszcza w kontekście zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym.
radny Dec - wiemy, że nauczyciele sprowadzeni na uczelnie z Ukrainy, silniej wiążą się z tymi ośrodkami
Radni wyrazili zgodę.
10.02 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Zawiszy Czarnego, ul. Dołowej, ul. Strażackiej, Powstańców Listopadowych.
Zgoda radnych
10.12 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie
Zgoda radnych
10.13 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzeszowie przy ulicy Przemysłowej
Zgoda radnych
10.30 Oświadczenie Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przyjęcia stanowiska nt. realizacji Uchwały Nr LXXX/1383/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
radny Cypryś - RM przyjmuje oświadczenie - Rada z niepokojem odnosi się do niewykonania przez prezydenta uchwały ws. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Takie działanie nie mieści się w kanonie zasad samorządowych i demokratycznych. Wykonywanie uchwał podjętych należy do obowiązków prezydenta. Uchwala była konsekwencją przeprowadzenia przez prezydenta rozmów i ustaleń z inwestorem. Miała służyć przeprowadzeniu dużej inwestycji. Jej niewykonanie jest niebezpieczne. Wpływa na niekorzystny wizerunek Rzeszowa, działa na niekorzyść miasta. niewykonanie uchwały może skutkować poważnymi skutkami finansowymi dla miasta i mieszkańców.
RM może podjąć uchwałę w formie oświadczenia, w której wyraża stosunek do pewnych kwestii. To państwo radni uchwalili pewna uchwałę, nie została wykonana. Poszedł niebezpieczny sygnał o stosunku do pewnych ustaleń wobec inwestora. Uchwały podjęte niezakwestionowane należy realizować. W tym kontekście chcemy zaproponować uchwałę o wyrażeniu niepokoju. Mamy nadzieję, że ta wspólna refleksja będzie sygnałem dla inwestorów że u nas umów się dotrzymuje.
Kiczek - może lepiej byśmy wysłuchali prezydenta. to on ściągnął punkt dot. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Ferenc - przetarg jest najprostszą forma przekazania majątku gminy. Rada może podjąć decyzje żeby przekazać go za darmo, ale to prezydent jest wykonawca i on podpisuje Dokumenty. Na dzisiaj stoję na stanowisku- przetarg.
Dec- nasuwa się pytanie, dlaczego zdjęto pkt z porządku obrad? Czy są nowe ustalenia?
Ferenc- w tej chwili nie ma żadnych ustaleń w tej sprawie
Kultys - jak spojrzymy na fakty to państwa (rady) działania nie służą temu żeby polepszyć jakość architektoniczną tej inwestycji. Ja bym się zgodził, że mówimy ze architektura jest słaba, więc inwestor to poprawia, a my wyrażamy zgodę. Ale tu nie, po prostu chcecie przetargu. Jestem w stanie przypuszczać ze przy przetargu inwestycja w ogóle nie powstanie. To będzie dalsze rozdrobnienie własności. Odnośnie inwestycji które niby powstają w Rzeszowie. Nam nie chodzi o to żeby dawać sygnał temu jednemu inwestorowi, który inwestuje na potęgę, tylko innym. wznieśmy sie ponad wymiar Rzeszowa. Dla rozwoju miasta liczy sie więcej niz patrzenie na tego kto w tej chwili inwestuje bo może.
Nam jako miastu grozi kompromitacja zewnętrzna. Powinniśmy swoje zdanie wyrazić, stad to oświadczenie.
Ferenc (dot. rozpoczynającego się wystąpienia przedstawiciela Mayland) - pamiętamy płomienne wystąpienie pana Kultysa o blaszakach w Rzeszowie, prosimy więc o przedstawienie projektu, co chcecie budować. Pierwszy bardzo atrakcyjny projekt był bardzo atrakcyjny. Więc, co chcecie budować?
Przedstawiciel Mayland zaprezentował historię inwestycji Bella Dolina w Rzeszowie.
prezydent Holzer na prośbę prezydenta Ferenca czyta wypowiedź radnego Kultysa z 2008r. dot. sprzedaży działek po hotelu Rzeszów. - Warto rozważyć każdą propozycję, która pozwoli na rozwiązanie galimatiasu prawnego związanego z tym terenem. Jesli miasto zdecyduje się na dzierżawę bez przetargu, naraziłoby sie na zarzuty prokuratorskie
Kultys - różnica jest taka, że tu zostały poczynione pewne zobowiązania ze strony miasta.
Ferenc- raz pan grozi prokuratorem, raz chce pan zamieniać
Kiczek (PO) - zgłasza chce poprawki w uchwale radnych PiS
Kultys (PiS) - radni PO jeśli tak wam zależy, żeby pokreślić uchwałę, dla dobra sprawy zgodzimy się
Kiczek - dla dobra sprawy zróbmy wszystko, żeby inwestycja Mayland powstała, nie róbmy tu polityki
Dec - to pierwszy przypadek, kiedy radni chcą stanowisko wyrazić w formie uchwały. Przyjąłem zasadę, ze radni mogą tu pisać co im się żywnie podoba.
Przedstawiciel Mayland - sprawę architektury traktujecie jako temat zastępczy. Czy projekt byłby taki jak poprzednio, zamiana byłaby dokonana? Władze spółki we Francji zdecydowały, że jeżeli nie będzie możliwości realizacji projektu, będzie przerwany. Będziemy chcieli odzyskać maksymalnie wszystkie włożone środki i przeznaczyć na inną inwestycję gdzie indziej. Mamy konkretne dyspozycje terminowe, a widząc po tej dyskusji, mam obawy że to jest ostatnia moja wizyta w tym mieście.
Pytanie od radnego - dlaczego boicie się przetargu?
Mayland - kwestia przetargu w przypadku gdy działki sa rozproszone, a żadna jako samodzielna nie może być gruntem na którym można coś postawić jest nielogiczna. przetarg umożliwia wprowadzenie dodatkowych podmiotów, które nie chcą nic tam zrobić. wprowadza sie czynnik dodatkowy, który ma wyłącznie na celu spekulacje. Liczy na to ze kupi a potem będzie nas szantażował podnoszeniem ceny lub blokowaniem inwestycji
Kwaśniak - nie powinniśmy tutaj w tej atmosferze zajmować sie ta uchwala, ktora juz ma 3 wersje - PiS, Kultysa i Kiczka. Zakończmy tę dyskusję, przemyślmy
(Przerwa do 13.10)
Kiczek - RM zwraca się do prezydenta Rzeszowa o wykonanie uchwały z 2010r. o zamianie działek z firmą Mayland bądź znalezienie innego rozwiązania umożliwiającego rozpoczęcie tej inwestycji
Po dwugodzinnej dyskusji nt. uchwały Rady i godzinnej przerwie pada wniosek radnego Buża o... zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Wniosek nie przeszedł.
Ostatecznie uchwała została przyjęta.
13.37 Uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 3 w Rzeszowie oraz likwidacji Technikum Nr 3 w Rzeszowie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Rzeszowie i Szkoły Policealnej Nr 3 w Rzeszowie
Uczniowie ZS nr 3 mogą kontynuować naukę w Zespole Szkół Energetycznych. Jednocześnie ZSE zmieniło siedzibę z Al. Batalionów Chłopskich na ul. Dąbrowskiego.
Radni zgodzili się
13.39 Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie
Od 1 września - SP nr 28+gimnazjum nr 5. Siedziba- ul. Solarza
Radni zgodzili się.
13.42 Uchwała w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego Nr 27 w Rzeszowie (ul. Budziwojska)oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr7 (Przedszkole nr 27+SP nr 15)
Radni zgodzili się.
***Przerwa
***14.40 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic miasta Rzeszowa oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany granic
Krzysztof Kadłuczko, pełnomocnik prezydenta ds. zmian granic prezentuje wyniki ankiety ws. przyłączenia Matysówki do Rzeszowa
Ze 139 tys uprawnionych, w ankiecie wzieło udział 7 tys (5,14%) mieszkańców. 6213 osób na TAK (86%)
O 14 rozpoczęła się sesja RM w Tyczynie, jednym z punktów obrad będzie sprawa Matysówki.
14.52 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 33/1/2011 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ulicy Boya – Żeleńskiego w Rzeszowie
Dot. rozbudowy RCMB
Radni wyrazili zgodę
15.01 Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa na temat opóźnień w przygotowaniu i przebiegu inwestycji realizowanych m. in. w ramach programu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic".
prezydent Ustrobiński - firma appia ma opracowac projekt unikalny na skale polska, przygotowanie sprawia problemow, wymaga doswiadczen w wielu dziedzinach. projekt obejmuje m.in. przebudowę Podkarpackiej, Lubelskiej, Wyzwolenia, zakup autobusów, opracowanie inteligentnych systemów drogowych (m.in. e-bilet). W trakcie opracowania tego zadania zmieniły się przepisy, m.in. wytyczne UE dot. warunków na jakich należy tego typu projekty realizować.
40. Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa na temat problemów z finansowaniem i rozbudową stadionu miejskiego (pisma Marszałka Województwa i klubu Stal Rzeszów).41. Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa na temat realizacji Uchwały Nr L/822/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do przejęcia hali sportowej „Walter".42. Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego43. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Miasto Rzeszów zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej44. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Miasto Rzeszów zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej45. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu pomocy społecznej46. Uchwała w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.46a. Wyrażenie opini nt. czasowego zawieszenia oddziału chirurgii naczyniowej47. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie.47a. Wyrażenie woli ws. udziału Rzeszowa w Paris Air Show48. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu miasta Rzeszowa.49. Uchwała w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa.50. Uchwała w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa.50a. Delegowanie radnych do komisji bezpieczeństwa51. Zapytania i interpelacje.52. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

60 sekund biznesu: W Polsce sięgajmy po rzeczy polskie

Wideo

Materiał oryginalny: Trwa VIII Rada Miasta Rzeszowa. Relacja minuta po minucie - Warszawa Nasze Miasto

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3