reklama

Trwa VII Rada Miasta Rzeszowa. Relacja minuta po minucie

Redakcja
Katarzyna Mularz
Zapraszamy na relację minuta po minucie z sesji Rady Miasta Rzeszowa.

8.40: zdjęcie z porządku obrad punktu dot. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Kościoła Chrześcijan Baptystów Zbór w Rzeszowie, nieruchomości położonej przy ul. Krogulskiego w Rzeszowie wraz z udzieleniem bonifikaty. (chodziło o 99% rabat)
8:45: zmiana uchwały budżetowej:Zmniejszenie dochodów miasta o 1,8 mln zł, zwiększenie o 305 tys zł.Zmniejszenie wydatków o 2 mln 700Zwiększenie o793 tysZwiększenie przychodów o 3,6 mlnDeficyt miasta 106 mln zł
8.48: J. Kiczek: co oznacza zmniejszenie pieniędzy na pozycję kultura fizyczna?
S.Sienko:  te środki zapisane na pomoc dla sekcji Asseco Resovia (siatkówka) i Stal Rzeszów (żużel) były zapisane kulturę i sport, ale nie możemy ich przekazać w ten sposób, ponieważ to spółki akcyjne. Te same środki wydamy poprzez promocję w tej samej wysokości na te sekcje
9:02 Zgoda radnych na podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK w Rzeszowie
9:06 Zgoda na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości przy ul. Słonecznikowej
9:08 Zgoda radnych na wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości położonej przy ul. Broniewskiego, Ciasnej, Skłodowskiej, Kępa w Rzeszowie.
Dyskusja nad punktem wprowadzonym przed sesją: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy al. Witosa (chodzi o Resovia Park). Resovia zwróciła się z prośbą o przekazanie w użytkowanie wieczyste terenu, na którym ma powstać budynek z lodowiskiem na 2 kondygnacji, tor rolkowy, ścianka wspinaczkowa, skate park, hotel itp.,
9:20 Kultys: przekazanie w wieczyste użytkowanie w drodze bezprzetargowej bardzo ładnej działki miejskiej z lodowiskiem na bardzo preferencyjnych warunkach to niezwykle ważna sprawa. Pomysł nie był nawet prezentowany na komisjach. 5 lat temu sam chciałem dokonać łączonej zamiany między miastem a klubem Resovia - w zamian za tę działkę miasto miało uzyskać inną nieruchomość zabudowaną nowoczesnym lodowiskiem z trybunami. Resovia uzyskała możliwość budowania na tym terenie, bo umowa dzierżawy na 40 lat już dawno była podpisana. przez 4 lata nic się nie stało. Teraz po 4 latach Resovia przychodzi i mówi ze projektu nie wykona, ale chce wieczystego użytkowania, w zamian nie zbuduje lodowiska ale sztuczną ślizgawkę na dachu - plastikowa ślizgawka na dachu, a nie lodowisko! Bez trybun. To inne warunki umowy niz kiedyś przewidywano. Przy okazji inwestor zaprezentował swój projekt. Większość ocen radnych była taka, że jest słaby. To nie peryferia, to centrum. Proponuje się postawienie po prostu 2 hipermarketów. Padały argumenty że słaby projekt ma mayland, a ten jest kilkukrotnie słabszy. Zapytałem inwestora, który miałby budować, czy ma jakieś doświadczenie. Powiedział, że nie ma, ale kiedyś trzeba zacząć.
Jestem w stanie się założyć, że jeżeli inwestycja będzie realizowana na zaproponowanych zasadach, my za kilka lat będziemy postawieni pod ścianą bo dzisiaj zbywamy prawo wieczystego użytkowania - praktycznie własności.
9.27 Ferenc: pan radny Kultys zmienia poglądy - 5 lat temu przed wyborami płomiennie mówił o tym, żeby wesprzeć tę inwestycję, przekazać tereny. Miasto miało przygotowane projekty dot budowy lodowiska, to pan Kultys mówił rezygnować - przekazać teren. Teraz po wyborach krytykuje inwestycję i uważa, że Resovia jest niewiarygodnym partnerem, wolałby żeby został tam dalej trawnik bez inwestycji. Ja zwracam się do rady, żeby dac możliwości Resovii. W akcie notarialnym będą warunki: 2 lata na rozpoczęcie inwestycji, 5 na zakończenie.
9:40 Niewczas - Jak będzie wyglądać współpraca między inwestorem a miastem i klubem> Jak będzie wyglądać forma organizacyjno prawna jeśli chodzi o Resovię, jaki będzie udział Resovii w inwestycji?
9:41 Holzer: trudno dziś podać poszczególne detale. Warunki będą zapisane w akcie notarialnym. Dziś trudno o tym dyskutować. Ja bym optował za tym, żeby przyjąć uchwałę i na jej bazie sporządzić akt notarialny.
9:45 Kiczek: uważam ze Resovia jest dobrym inwestorem, sprawdzonym. Zupełnie nie rozumiem wątpliwości Marty Niewczas, to za wcześnie żeby o tym porozmawiać. Musimy podjąć uchwałę. Trudno znaleźć lepsze rozwiązanie niż to, że Resovia będzie współinwestorem. Chcemy dać zielone światło.
9:48 Kultys: To Resovia zmieniła zdanie - 4 lata temu miała zbudować ładny obiekt z lodowiskiem, dzisiaj żaden z tych elementów nie jest spełniony. Nie będzie nowego lodowiska, tylko ślizgawka na dachu, a obiekt będzie mniej atrakcyjny... Rozbawiłeś (do Kiczka) mnie tym, że Resovia to uznany inwestor. Kolego! To nie Resovia będzie tam inwestowała. To nie Resovię będziemy rozliczali bo Resovia przekaże teren prywatnemu inwestorowi. Co my wiemy o tym nowym inwestorze? Coraz mniej widzę w tym interesu miejskiego, coraz więcej prywatnego inwestora.
10:06 Niewczas - to nie może wyglądać tak, że to będzie byle co. Nie pozwólmy na to. Podczas rozmowy z inwestorem. Proszę zapytać o pakiet inwestycji towarzyszących.
Kiczek: nie ma jeszcze kampanii wyborczej, Pani Marto!
Rada przegłosowała projekt przedstawionej uchwały.
10:15 Dyskusja nt. utworzenia Zespołów Szkolno-Przedszkolnych - czy małe dzieci powinny uczyć się razem z dziećmi trochę starszymi?
Radni zgodzili się na utorzenie Zespołów
11:15 Dyskusja nt. uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie Al. Armii Krajowej oraz uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie „Miłocin – Park", ul. Miłocińskiej oraz ul. Tarnowskiej.
11:45 Interpelacje radnych:
Problemy os. Biała: nie zmodernizowano 200 m odcinka od starej granicy miasta na skrzyżowaniu Sikorskiego z Malowniczą. Nie zrekunstrowano coraz bardziej zniszczonych 2 mostkow.
Ferenc: Dyrektor Zarządu Dróg pojedzie na mostek, podejmuję decyzje o naprawie
Dec: dostałem zgłoszenia, że są błędy na tabliczkach z nazwami ulic - duża, mała litera, kropki lub brak. Może warto zwrócić sie do speców od korekty żeby zweryfikować nazwy i tego uniknąć?
Ferenc: Proszę o wskazanie gdzie dokładnie są błędy, polecę moim służbom kontakt z UR ws poprawy
Myrda: w Budziwoju nie ma oświetlenia, nie zostały też wymienione wszystkie przystanki.
Ferenc: Ludzie nie chcą nas wpuszczać na swoje działki, stąd problem z oświetleniem. Będziemy o tym z nimi jeszcze rozmawiać. Sprawą przystanków się zajmiemy.
Ferenc: 25 lutego jest spotkanie w Lublinie ws. miast metropolitalnych. Rado, głosowaliście przeciwko zmianie granic, Rzeszów jest najmniejszym miastem w tej 12, która miała być uznana za miasta metropolitalne. Już wiadomo, że nie będzie takim miastem. Głosowaliście przeciwko poszerzeniu granic. Tak stawiam sprawe jako prezydent miasta odpowiedzialny za jego rozwój. Albo chcemy być metropolią, albo nie. Zastanówcie się. Nalezy się uderzyć w piersi. Niekotrzy wychodzili wychodzili z sali, kiedy podejmowano ważne decyzje, inni trzymali sie za rece zeby nie zaglosować czasem za poszerzeniem miasta. Takie skutki.
VII sesja Rady Miasta Rzeszowa
Proponowany porządek obrad:
Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025.
Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie nieruchomości, położonej przy ul. Jana Styki w Rzeszowie, wraz z udzieleniem bonifikaty.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzeszowie przy ulicy Słonecznikowej.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Ciasnej w Rzeszowie.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. M. C. Skłodowskiej w Rzeszowie.
Uchwała w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości położonej przy ul. Broniewskiego w Rzeszowie.
Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Kępa w Rzeszowie.
Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie.
Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Konfederatów Barskich.
Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie /druk nr VII/1/2011/.
Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie /druk nr VII/2/2011/.
Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Rzeszowie /druk nr V/7/2011/.
Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie /druk nr V/6/2011/.
Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie /druk nr V/5/2011/.
Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5 w Rzeszowie /druk nr V/4/2011/.
Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie /druk nr V/3/2011/.
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 24/1/2009 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie Al. Armii Krajowej w Rzeszowie /druk nr VII/3/2011/.
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 30/3/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa – część A (Osiedle Miłocin – XXVIIIA) /druk nr VII/4/2011/.
Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin – Park" w Rzeszowie – część A /druk nr VII/5/2011/.
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 216/2/2011 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 38/20/2000 przy ul. Miłocińskiej oraz ul. Tarnowskiej w Rzeszowie /druk nr VII/6/2011/.

Rząd robi poduszkę na ewentualne spowolnienie gospodarcze

Wideo

Materiał oryginalny: Trwa VII Rada Miasta Rzeszowa. Relacja minuta po minucie - Warszawa Nasze Miasto

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3