W Rzeszowie powstało Centrum Kultury i Języka Polskiego

2017-02-02 14:57:59

Centrum Kultury i Języka Polskiego to nowa jednostka, której misją jest szerzenie kultury i znajomości języka polskiego wśród obcokrajowców, a także prowadzenie certyfikowanych kursów przygotowujących do zdania egzaminu państwowego z tego języka. Centrum powstało przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie.

Celem Centrum Kultury i Języka Polskiego (CKiJP) jest służenie obcokrajowcom w zakresie nie tylko nauczania języka polskiego jako obcego, przeprowadzanie licencjonowanych i certyfikowanych egzaminów z języka polskiego jako obcego, lecz także propagowanie kultury polskiej. Organizowane przez CKiJP kursy języka polskiego jako obcego są dla słuchaczy okazją nie tylko do poszerzania znajomości języka polskiego lecz także do zaznajomienia się z historią, tradycjami i obyczajami w Polsce. Działania te będą miały na celu ułatwienie obcokrajowcom funkcjonowania w Polsce.

Prodziekan ds. Kierunku Filologia, inicjator i pomysłodawca przedsięwzięcia, dr Roman Wisz dodaje: „Cieszymy się, że w dobie internacjonalizacji i migracji w Europie Centrum Kultury i Języka Polskiego będzie mogło wspierać obcokrajowców nie tylko wyrażających chęć studiowania w WSIiZ, ale także osoby zainteresowane podjęciem studiów na kierunkach technicznych i medycznych w całej Polsce. Nasze Centrum będzie służyć wszelaką pomocą merytoryczną i dydaktyczną”.

Oferowane przez Centrum państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w zakresie tego języka, umożliwienie podjęcia studiów na uczelni wyższej oraz uzyskanie ministerialnego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie – B1 przez osoby starające się o uzyskanie polskiego obywatelstwa.

Centrum Kultury i Języka Polskiego działające przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będzie jedynym z kilkunastu podmiotów w Polsce, któremu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Uprawnienia takie posiada m.in. Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski.

Początkiem lutego br. Centrum uruchomiło swój portal internetowy, na którym będzie można znaleźć m.in. bieżące jego działania czy informację o egzaminach certyfikujących z języka polskiego dla cudzoziemców. Portal znajduj się pod adresem: www.certyfikatpolski.rzeszow.pl. Warto zaznaczyć, że popularyzacja języka polskiego na świecie, a zwłaszcza jego nauczanie wśród Polonii, nadal pozostaje jednym z kluczowych priorytetów polskiej polityki zagranicznej” – dodaje Dominik Łazarz z Biura Prasowego WSIiZ

Jesteś na profilu Dominik Łazarz - stronie mieszkańca miasta Rzeszów. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj