WSIiZ wysoko w prestiżowym rankingu szkół wyższych "Perspektyw"

2017-06-13 22:13:06

Najnowszy Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich PERSPEKTYWY 2017 potwierdza, że WSIiZ jest najlepszą uczelnią niepubliczną w Polsce południowo-wschodniej, jak i całej Polsce Wschodniej. W zestawieniu z wynikami z ubiegłego roku uczelnia awansowała w najważniejszych z punktu widzenia kandydata na studia kategoriach – umiędzynarodowienie, warunki studiowania, siła naukowa oraz preferencje pracodawców.

W kategorii „Umiędzynarodowienie” WSIiZ awansowała z lokaty 6 w 2016 r. na miejsce 4 w tegorocznym rankingu. W kategorii „Warunki kształcenia” awansowała z lokaty 22 w 2016 r. na miejsce 6 w tegorocznym rankingu. A w kategorii „Siła naukowa” WSIiZ awansowała z lokaty 10 w 2016 r. na miejsce 9 w tegorocznym rankingu.

Dzięki uprawnieniom doktorskim WSIiZ po raz drugi znalazła się w zestawieniu „Ranking Uczelni Akademickich 2017”. Uczelnia została sklasyfikowana jako jedyna uczelnia niepubliczna z województwa podkarpackiego.

To wynik konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju i polityki projakościowej.

Umiędzynarodowienie

We WSIiZ kształci się ok. 2000 obcokrajowców z blisko 30 krajów świata. Obecnie kilkaset osób studiuje na ścieżkach anglojęzycznych. Kapituła rankingu po raz kolejny doceniła wielokulturowość środowiska akademickiego WSIiZ, dodatkowo uczelnia zanotowała największy wzrost w tej kategorii. Jest to o tyle istotne, że umiejętność współpracy w środowisku międzynarodowym, jest dziś kluczowym wymaganiem pracodawców w Polsce i na świecie. Ranking Perspektyw dowodzi również, że WSIiZ jest liderem w Polsce w podkategorii „Programy studiów w językach obcych”.

Warunki studiowania

Uzyskany przez WSIiZ wynik należy do jednych z najwyższych w Polsce. Uczelnia przykłada dużą wagę do tego, by nie tylko poziom nauczania należał do najwyższych w Polsce, ale też by studenci mogli korzystać z nowoczesnych rozwiązań. Większość spraw można we WSIiZ załatwić przez Internet, a nowocześnie wyposażone kampusy i laboratoria wpływają na poprawę jakości zdobywanej wiedzy. Dzięki platformie eWSIiZ studenci mają bezpłatny dostęp do kilkudziesięciu kursów. Mają też możliwość założenia własnego konta i śledzenia wyników, a po wypełnieniu wszystkich wymogów danego kursu, mogą uzyskać bezpłatny certyfikat potwierdzający jego ukończenie.

Siła naukowa

W ostatnim czasie we WSIiZ znacząco wzrósł potencjał naukowy. Osiągnięcie to było możliwe dzięki aktywizacji kadry własnej. Kilku młodych pracowników nauki uzyskało stopień doktora i doktora habilitowanego. Wzrosła ilość publikacji naukowych, a skontrolowane kierunki studiów otrzymały wysokie oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej – wszystkie wydziały we WSIiZ mają kategorię B.

Preferencje pracodawców

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w znaczący sposób poprawiła lokatę w kategorii preferencje pracodawców awansując o 15 pozycji. Potwierdza to, że pracodawcy doceniają praktyczny aspekt kształcenia w WSIiZ i chętnie zatrudniają absolwentów uczelni.

Ranking Komisji Europejskiej

Podobne wnioski płyną z wyników międzynarodowego rankingu U-Multirank realizowanego przy wsparciu Komisji Europejskiej. Rzeszowska uczelnia po raz czwarty została oceniona w tym globalnym zestawieniu. WSIiZ uzyskała najwyższe noty – bardzo dobry „A” lub dobry „B” m.in. za liczbę absolwentów, którzy znajdują pracę po studiach, badania naukowe, liczbę firm współpracujących z uczelnią oraz za umiędzynarodowienie. WSIiZ to jedyna rzeszowska uczelnia, która poddała się ewaluacji w U-Multirank 2017.

Oba zestawienia po raz kolejny dowodzą, że WSIiZ to uczelnia dla ludzi, którzy chcą się kształcić nowocześnie i praktycznie w międzynarodowym otoczeniu z dbałością o meritum.

Jesteś na profilu Dominik Łazarz - stronie mieszkańca miasta Rzeszów. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj