STANOWISKO: specjalistado spraw: obsługi finansowo-księgoweGDZIE: w Wydziale Księgowości Delegatur, Biuro FinansówWARUNKI PRACY:- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie; - budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych; - praca w pokoju, który jest klimatyzowany; - narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy; - praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu © 123rf
[1/16]

Jest praca w urzędach w Rzeszowie. Aktualne oferty pracy Urząd Miasta, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski [5 XII 2018]

STANOWISKO: specjalista
do spraw: obsługi finansowo-księgowe
GDZIE: w Wydziale Księgowości Delegatur, Biuro Finansów
WARUNKI PRACY:
- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
- budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych;
- praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
ZAKRES ZADAŃ:
udział w kontroli formalno-rachunkowej dokumentów finansowych stanowiących podstawę wydatkowania środków budżetowych przez delegatury
udział w prowadzeniu egzekucji należności budżetowych oraz w opracowywaniu danych i sporządzaniu raportów z windykacji należności pieniężnych
udział we prowadzaniu, dekretacji i weryfikacji dowodów księgowych w programie finansowo-księgowym, w zakresie dochodów i wydatków delegatur
udział w monitorowaniu wykonania budżetu delegatur w układzie tradycyjnym i zadaniowym
udział w prowadzeniu, we współpracy z Wydziałem Dochodów Budżetowych, postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących nadpłat wynikających z ksiąg rachunkowych
udział w dokonywaniu rozliczeń, uzgadnianiu sald należności analitycznych z syntetyką i monitorowaniu stanu należności od podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłat
udział w uzgadnianiu dochodów, wydatków, w ujęciu kasowym, z kosztami
udział w prowadzeniu ewidencji składników majątku powierzonego delegaturom

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe
znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania egzekucyjnego w administracji, o rachunkowości, Ordynacja podatkowa oraz rozporządzenia dotyczącego zasad rachunkowości w jednostkach budżetowych
umiejętność interpretacji przepisów prawa
posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMIN: Dokumenty należy złożyć do: 17.12.2018

WYNAGRODZENIE: Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego
w wysokości 3 747,68 zł (mnożnik kwoty bazowej: 2,0) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.
Więcej informacji o naborze


Przedstawiamy aktualne oferty pracy w urzędach w Rzeszowie.