Publikujemy odpowiedzi do egzaminu maturalnego z języka polskiego - poziom podstawowy.

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
ODPOWIEDZI:
[sc]Język polski podstawowy - klucz odpowiedzi (PDF)[/sc]
[sc]ARKUSZ Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY[/sc]
ODPOWIEDZI:
[sc]Zobacz tematy egzaminu z języka polskiego[/sc]
ZADANIE 1
Pytania wprowadzają do tematu. Mają pokazać, że czytelnik przeżywa problemy, o których jest tekst. Mają pokazać, że jest on nie tylko odbiorcą, ale także uczestnikiem tego tekstu.

ZADANIE 2
Zdanie to oznacza, że rozmowa nie jest tym samym co komunikacja. Komunikacja łączy się z obustronnym zrozumieniem, a rozmowa nie.

ZADANIE 3
Komunikacja niewerbalna nie opiera się na słowach, ale przede wszystkim na kontakcie wzrokowym, gestach, sposobie mówienia, tonie głosu.

ZADANIE 4
Wyznaczniki spójności tekstu mówionego (przykłady): zgodność tonu głosu i gestów towarzyszących wypowiadanym słowom.
Wyznaczniki spójności tekstu pisanego (przykłady): użyto zespolenia, które wskazuje na odniesienie do wcześniejszych fragmentów wypowiedzi.

ZADANIE 5
c. umiejętność wzajemnego słuchania,
d. wrażliwość na drugiego człowieka,
e. empatyczna reakcja rozmówców,

ZADANIE 6
W AKAPICIE 2: Polemizuje między innymi z przekonaniem, że komunikacja to tylko wygłaszanie własnych poglądów i opinii, które nie ma nic wspólnego z rozmową i słuchaniem siebie nawzajem.
W AKAPICIE 4: Nie zgadza się także z tym, że rozmowa nie jest nastawiona na reakcję odbiorcy.

ZADANIE 7
Ma ukazać to, że dla odbiorcy ważne jest jego podejście do rozmówcy. Służy przejściu od przedstawienia i opisania przebiegu rozmowy do zbudowania prawidłowej definicji komunikacji.

ZADANIE 8
Impresywna - ZDANIE NR 3
Poznawcza - ZDANIE NR 2

ZADANIE 9
1. Empatia daje szansę wspólnego rozwiązania problemów.
2. Doradzanie drugiemu człowiekowi jest jedną z barier komunikacyjnych.

ZADANIE 10
C. wprowadzają element ironii.

ZADANIE 11
NAZWA ZABIEGU JĘZYKOWEGO: użycie czasu teraźniejszego
PRZYKŁAD: Osądzanie i szufladkowanie powodują, że rozmówca musi koncentrować się na obronie poczucia własnej wartości i nieustannie czuje się winny.

NAZWA ZABIEGU JĘZYKOWEGO: użycie bezokoliczników
PRZYKŁAD: Zamiast oceniać - co przychodzi ludziom łatwo i bezrefleksyjnie - trzeba skoncentrować się na opisie sytuacji, którą nam rozmówca przedstawia, i na problemie.

ZADANIE 12
Akapit 7. ilustruje treść akapitu 6.przykładami barier językowych, które mogą przynieść nieefektywną komunikację.

ZADANIE 13
Po pierwsze dlatego, że część osób wychodzi z założenia, że zastraszonymi pracownikami da się lepiej kierować i lepiej budować sobie silną pozycję władcy, niż dbać o relacje partnerskie w zespole.
Po drugie część z nich uważa, ze efektywna komunikacja jest nie potrzebna, bo każda próba rozmowy może zostać odebrana jako słabość.


Komentarze (1)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!